Make your own free website on Tripod.com

MISI

  1. Komited untuk meningkatkan kualiti pendidikan.

  2. Membentuk ketrampilan insan melalui pemantapan sahsiah.

  3. Menyediakan prasarana yang kondusif semua mata pelajaran.

  4. Pengurusan yang cekap berdasarkan budaya kerja berpasukan.