Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH KEBANGSAAAN NYATOH

 

BAHAWA DENGAN INI KAMI WARGA PENDIDIK SK NYATOH AKAN MEMPASTIKAN :

 

PIAGAM PELANGGAN

 

bullet

Menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen, efektif serta menyeronokkan seiring dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara.

bullet

Bertanggungjawab, jujur, penyayang dan adil kepada semua murid.

bullet

Sentiasa menepati dan menghargai masa serta menjadi contoh teladan yang baik. 

bullet

Sentiasa berusaha untuk menvapai kejayaan cemerlang dalam bidang kuriklum, ko kurikulum dan kesahsiahan untuk murid-murid sekolah ini.

bullet

Mempastikan murid-murid diberi latihan yang mencukupi dan buku-buku latihan mereka diperiksa. 

bullet

Menyambut baik ibu bapa, penjaga atau agensi luar yang datang ke sekolah untuk berbincang hal murid atau pembangunan serta kemajuan sekolah.