Make your own free website on Tripod.com


 

VISI SEKOLAH

Berhasrat melahirkan murid-murid

yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum

 dan kesahsiahan serta dapat menyumbang bakti

kepada agama, bangsa dan negara.